climaconcept@climaconcept.pl   600 969 155

Serwis urządzeń

Urządzenia klimatyzacyjne dla sprawnego działania wymagają regularnych przeglądów technicznych. Dlatego też w naszej ofercie znajdą Państwo, między innymi, gruntowne działania w tym zakresie.

W ramach serwisu klimatyzacji oferujemy:

 • Diagnostykę
 • Przeglądy
 • Naprawy
 • Doradztwo techniczne
 • Zapewniamy także serwis gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.

Serwis urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

 • test pracy urządzenia z zakresu temperatury i ciśnienia
 • sprawdzenie zabezpieczeń
 • sprawdzanie drożności odpływu skroplin
 • czyszczenie filtrów
 • czyszczenie wymienników płytowych ciepła
 • czyszczenie gruntowne parownika i skraplacza
 • sprawdzenie połączeń elektrycznych
 • sprawdzenie połączeń gazowych
 • pomiar i regulację ciśnienia freonu i ewentualne jego uzupełnienie
 • sprawdzenie szczelności połączeń freonowych
 • odgrzybianie tac ociekowych i wymienników

Duży nacisk kładziemy na gruntowne czyszczenie i odgrzybianie wymienników ciepła zapewniając komfort użytkowania i sprawne działanie urządzeń.